top of page

Kutup Değiştirici Pako Şalterler: Çalışması istenilen elektrik devresini seçmekte kullanılırlar. Genelde kullanım alanları dağıtım panolarının içinde, jeneratör ile şebeke elektriği arasında seçim yapmak içindir. 6 amper ile 315 amper arasında kutup değiştirci pako şalter çeşitlerimiz bulanmakta.

bottom of page