top of page

      Opaş elektrik, 1982 yılında paket şalter üretimine İstanbulda başlamıştır. Kurulduğu ilk zamanlardan itibaren müşteri memnuniyetine özen gösteren, paket şalter pazarında yenilikler yaratan, ürün gelişimine emek harcayan ve her zaman kalitesini arttırmayı

hedefleyen Opaş, geçen 41 yılı aşkın sürede ülke içindeki ve dışındaki iş ortaklarıyla büyümüş marka bilinirliği arttırmış, paket şalter üretiminde 66.000 ürün çeşitliliğine ve 38 farklı ülkeye ihracat yapma başarısına ulaşmış Türk sermayeli bir şirkettir.

Kalite Politikamız

      Opaş'ın kalite politikası ,sahip olduğumuz üretim tecrübesi , kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle,sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen aşağıdaki vazgeçilmez unsurlardan oluşmaktadır.

  • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üretmek,satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini artırarak sürdürmek.

  • Tüm faaliyet alanlarımızda ,öncü kuruluş olmamızı sağlayan kalite yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak.

  • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üretmek,satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini artırarak sürdürmek.

  • Ürünlerimizin ,müşteri taleplerine ,ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek.

  • Ortak çabamız olan kaliteli üretimi gerçekleştiren çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, mesleki ve sosyal gelişimini ,kalite bilincini sürekli eğitim programları ve aktivitelerle desteklemek, motivasyonlarının en üst seviyede tutulmasını sağlamak.

  • Yönetim sistemi kapsamında risk ve fırsat değerlendirmesi yapmak.Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için çalışanlarında görüşlerini alarak gerekli önlemleri almak.

  • Faaliyetlerimizi sürdürürken çevreyi ve doğal kaynakları korumak.

  • Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak , daha üst seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.

bottom of page